Loading
Yard.Doç.Dr.Levent TÜRK
Arayınız! +90 546 446 63 40 | drleventturk@gmail.com
HPV Testi
Viral Proteinlerin Saptanması

Doku kesitleri veya sürüntü örneklerinde bütün tipler arasında çapraz reaksiyon veren cinse özgü antiserum kullanılarak herhangi bir immunolojik yöntem ile Papillomavirus kapsid antijenleri saptanabilir. Bu testler sadece produktif infeksiyonu saptamada kullanılır, viral partikülllerin EM ile incelemesinden daha hassas olmasına rağmen yine de yeterince sensitiv değildir.

Antiserum bütün HPV tipleri ile çapraz reaksiyon verdiği için, pozitif reaksiyon HPV tipini göstermez. Ayrıca negatif sonuç da HPV infeksiyonunu ekarte ettirmez, çünkü kapsid antijeni, histolojik olarak verruka tanısı almış örneklerde her zaman aynı şekilde eksprese olmaz fakat HPV cevabı oluşur. HPV tip spesifik IgG antikor pozitifliği yıllarca persiste edebilir. Bu yüzden serolojik testler akut ve geçirilmiş infeksiyonları ayırt etmek için uygun değildir.

Viral Nükleik Asit Saptanması

Geçirilmiş veya geçirilmekte olan HPV infeksiyonunun ayırıcı tanısında güvenilir bir serolojik test olmaması ve virus izolasyonunun yapılamaması nedeni ile kesin tanı HPV DNA’sının örnekte gösterilmesine dayanmaktadır.

HPV infeksiyonun tanısında kullanılan moleküler tanı testleri 4 grupta incelenebilir.

 • 1) Hibridizasyon testleri : ISH , southern blot hibridizasyon ( SBH ), dot blot hibridizasyon ( DBH ) ve filter in situ hibridizasyon ( FISH )
 • 2) Hybrid Capture testi ( HC, Hibrid yakalama testi ) : Sinyal amplifikasyon kullanılarak yapılan direkt DNA testi
 • 3) Polimeraz zincir reaksiyonu ( Polymerase chain reaction; PCR ) : DNA amplifikasyon test
 • 4) Microchip array testi: Son birkaç yılda HPV DNA testlerinde kullanılan yöntemlerle ilgili yapılan çalışmalarda belirgin ilerleme kaydedilmiştir. Bunun sonucunda de çip teknolojisi (chip array) adı verilen yeni bir tanısal alan ortaya çıkmıştır. Zamanla bu teknoloji sık gözlenen genetik hastalıklar ile HPV gibi sık enfeksiyon ajanlarının saptanmasında dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemin HPV testi olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte in vitro diagnostik (IVD) onayı olan kitler geliştirilmiştir. Günümüzde; özelikle Avrupa'da bir çok laboratuarda Genomica firması tarafından geliştirilmiş HPV kitleri kullanılmaktadır.

Genomica tarafından geliştirilen sistemin diğer yöntemlere göre çok önemli avantajları bulunur:

 • - Standardize edilmiş kapalı bir sistem olması
 • - IVD onaylı HPV dna tanı kitlerinin bulunması
 • - 35 farklı HPV tipinin tanımlanabilmesi
 • - %99 duyarlığa sahip olması
 • - Özgüllüğünün %100 olması
HPV Testinin Kullanımı

HPV testinin başlıca üç kullanım alanı vardır.

 • 1) Serviks kanseri taramasında 30 yaşın üstündeki kadınlarda Pap smear testi ile birlikte kullanılabilir
 • 2) ASCUS ( Atypic squamous cells of undetermined significence ) tanısı alan kadınların sevkinde
 • 3) Tedavi sonrası kadınların takipinde

Servikal prekanseröz lezyonları tespit etmede HPV DNA testinin Duyarlığı , (% 85–100 ) Pap smearden daha yüksektir. Fakat özgüllüğü % 65-95 olup daha azdır. Pap smear testinin yüksek grade lezyonların tespiti için sensitivitesi % 55-70 arasında olmasına rağmen spesifitesi % 92’ın üstündedir.

Servikal prekanseröz lezyonların tanısı için sitolojik tarama ve HPV DNA analizini kombine eden yeni şemalar geliştirilmiştir. Ayrıca HPV testi ile tedavi edici ve profilaktik immunizasyon için seçilecek hastaları tanımak mümkündür. Persistan HPV infeksiyonu olan kadınların en az % 50’sinde HSIL gelişir. HPV testinin 30 yaş üstü kadınlara yapılması ile risk altındakiler erken tanınır. HPV testinin 30 yaş altındaki kadınlarda yapılmasının klinik önemi pek yoktur.

HPV testinin rahimağzı kanser taramasında kullanımı önemlidir çünkü; normal Pap smear ve negatif HPV DNA testinin negatif prediktif değeri % 95-100’dür. Bu kadınlarda tarama aralığı üç yıla artırılabilir.

ASCUS olan vakalara uygulanacak üç seçenek vardır; 4-6 ay sonra Pap smear testi tekrarı, hemen kolposkopi veya HPV DNA testi yapılabilir. . ASCUS raporu olan vakaların % 82 si’i normal servikal sitolojiye sahiptir. ASCUS tanısı alan kadınların % 5-18’sinde HSIL mevcuttur. Bu gruba HPV testinin yapılması ile sadeceHPV pozitif bulunanlara kolposkopi yapılır.

ASCUS grubunda HPV test sonucunun pozitifliği HSIL varlığı ile son derece korelasyonlu olup duyarlık % 94’tir. ASCUS pozitif iken HPV negatif ise 6-11 ay sonra test tekrarlanır, pozitif sonuç alınırsa kolposkopi ve gerekirse tedavi edilir.

Servikal sitoloji normal ama HPV DNA pozitif ise, 6-12 ay sonra her iki test de tekrarlanır. Tekrar yapılan test sonucu persistan HR HPV infeksiyonu pozitif ise yada sitolojik test pozitif ise kolposkopi yapılmalıdır Prekanseröz hastalık için tedavi edilen hastaların takibinde de HPV testi kullanılabilir. Rezidüel ya da tekrarlayan prekanseröz lezyonların gelişme sıklığı % 5-10 arasında değişir. Tedavi edilen hastaların takibinde 6-14 ay sonra sitoloji yanısıra HPV DNA testinin yapılması önerilir.

"Bu Yazımızı da Okumalısınız"

HPV Tedavisi

HPV tedavisi ile kast edilen genital kondilom tedavisidir ve HPV tedavisinde ana prensip bulaştırıcılığı ve tekrarları en aza indirmek için siğillerin mümkün olduğunca zaman kaybetmeden ve tamamıyla temizlenmesidir.

Renk Değiştir