Laboratuvar Testleri

  • Antibiyogram ile idrar kültürü bakteri, mantar ve protozoalara yönelik sperm kültürü,
  • (PCR ile) DNA amplifikasyonu, Chlamydia, mikoplazma, gonokok, herpes simpleks virüsü (HSV) ve prostat masajı sonrası idrar, semen ve üretral sürüntü insan papilloma virüsü (HPV)
  • Chlamydia ve Mycoplasma için kanda bakılan antikor testleri

Cinsel belirtilerin varlığı hormon testleri gerektirir:

  • Total testosteron düzeyleri
  • Serbest testosteron
  • DEHA ve DEHAS
  • LH, FSH, Prolaktin

Şüpheli kısırlık varlığında aşağıdakiler gereklidir:

  • Spermiogram
  • Sperm penetrasyon testi
  • PostKoital Test (PCT)