Sistoskopi

Beraberinde idrarda kanama üretrografi ile kanıtlanmış üretra darlığı, mesane boynu darlığı şüphesi, tümör ya da interstisyel sistit şüphesi durumunda uygulanır.