Transrektal Ultrason

Transrektal ultrason çok önemlidir. Aşağıdakilere bakılır;

  • Prostatın hacmi
  • Prostat kapsülü
  • Glandüler doku ekojenitesi
  • Fibrokalsifik yapıların varlığı