Trus ve Kronik Prostatit

Prostat Parankimi

Prostat kapsülü ve glandüler hacim genellikle düzenlidir. hafif iltihaplarda prostat çevresinde damarlarda genişleme görülebilir. Ciddi kronik iltihaplarda

  • Hipoekoik alanlar
  • Tırtıklı kenarları ile hiperekoik alanlar
  • Hipoekoik halo ile çevrili hiperekoik alanlar

Fibrokalsikifasyon

Birkaç mm den birkaç santime kadar büyüklükte yuvarlak ya da düzensiz kireçlenme alanlarıdır. İyi tedavi sonuçları elde etmek için kalsifikasyonların içi mikroptan arındırılmalıdır.bu kireçlenmeler erken boşalma, hemospermi nedeni olabilir. Cleveland Üniversitesi'nden Daniel Shoskes, bu kalsifikasyonlar içinde nanobakterilerin varlığını belgeledi.

Kalsifikasyon varlığı ile ilişkili semptomlar lokalizasyon bağlı farklıdır:

  • Periüretral: işeme bozuklukları, idrar başında veya sonunda penis ucunda ağrı.
  • Periüretral: perineal gerginlik ya da hiçbir rahatsızlık olmaması.
  • Veru montanum etrafında: erken boşalma, ejekulasyonda ağrı.