Loading
Yard.Doç.Dr.Levent TÜRK
Arayınız! +90 546 446 63 40 | drleventturk@gmail.com
Varikosel Nedir ?

1- Varikosel erkek kısırlığının en önemli ve en sık görülen nedenidir. Erkek hastaların üçte birinde varikosel vardır. Tedavisinde çeşitli yöntemler ortaya konmuş ise de (laparoskopik,radyolojik yöntemler) halen açık cerrahi altın standart tedavi yöntemidir. Son yıllarda mikrocerrahi varikoselektomi yüksek başarı oranları ve düşük komplikasyon oranları ile ön plana çıkmaktadır.Mikrocerrahi varikoselektomi, deneyimli ve eğitimli ellerde başarılı olabilen bir tedavi yöntemidir.

2- Varikosel testisin toplardamarlarının genişleyip kıvrılması sonucunda genç yaşlarda başlayan ve yerçekimi etkisiyle ilerleyen bir hastalıktır.Hastalarda ele gelen bir şişlik,skrotal ağrı ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilmektedir. Hastalara fizik muayene(el ile) tanı konabilmektedir. Şüphede kalınan olgularla nüks düşünülen hastalara skrotal doppler ultrason ile tanı konulur.

3- Varikosel ameliyatı gereken hastalara en kısa zamanda mikrocerrahi varikoselektomi yapılmalıdır.Mikrocerrahi varikoselektomi çok düşük komplikasyon oranları ile tercih edilecek yöntemdir (Komplikasyon oranları%0-4 ). Buna karşın mikrocerrahi ile yapılmayan ameliyatlarda %30-40’ lara varabilmektedir. Böyle hastalarda en sık %44 oranında hidrosel (testis torbasının su ile şişmesi) görülmekte olup ,%2-3 oranında testis atrofisi, %44 oranında varikoselin tekrarlaması görülebilmektedir. Diğer yöntem olan radyolojik embolizasyon günümüzde tercih edilen bir yöntem değildir.

4- Genelde sol varikosel görülürken daha dikkatli bİr fizik muayene yapıldığında iki taraflı varikosel saptanma sıklığı sanıldığından daha fazladır. Varikosel, ilerleyici testis hasarı ile seyrederek testis gelişiminde gerilemeye ve sperm hücresi gelişimini bozarak kısırlığa sebep olabilir. Genişlemiş damarlar testislerde ısı artışında neden olmakta ve kısırlık gelişmektedir.

5- Mikrocerrahi varikosel ameliyatı, hiç sperm hücresi olmayan azospermik hastalarda da faydalı olabilmektedir. Operasyon sonrası bu hastaların %21 ila 69’unda hareketli sperm hücrelerine rastlanmıştır. Genel olarak bakıldığında varikoselektomi, hastaların % 50-80‘inde sperm parametrelerinde düzelmeye neden olur.

6- Yetersiz veya yanlış yapılmış varikosel ameliyatlarından sonra hidrosel, testisin küçülmesi, sperm parametrelerinin daha kötüleşmesi gibi durumlar görülebilmektedir. Bu durumların bazıları düzeltici cerrahiden fayda görmekte iken bir kısmında çaresiz kalınabilmektedir. O nedenle varikosel ameliyatının bu alanda deneyimli ve eğitim görmüş bir uzman tarafından yapılması elzemdir. Yaptığım 400’e yakın mikrocerrahi vakası ile birlikte gerçekleşen yüksek gebelik oranları mikrocerrahinin başarısını göstermektedir.

7- Varikoseli olan kısır erkeklere mutlaka varikosel ameliyatı yapılmalıdır. Bazı hastalar hatalı olarak varikosel ameliyatı olmadan tüp bebeğe yönlenmekte, bu nedenle hem zaman kaybı ile varikosel ilerlemekte hem de tüp bebekte başarı sağlanamamaktadır. Çünkü varikosel sperm hücresinin yapısını bozmaktadır. Bu nedenle varikoseli olan hastalara tüp bebek önermek büyük bir hatadır. Mikrocerrahi varikoselektomi sperm kalitesini ve dölleme yeteneğini artırmakta iken tüp bebekte eldeki spermlerden en iyi olanı seçilmektedir. Dolayısı ile sperm kalitesi sınırlı kalmaktadir.

"Bu Yazımızı da Okumalısınız"

Varikosel ve Kısırlık

Varikosel erişkin erkeklerin %15-22’ sinde görülmesine rağmen ,infertilite araştırması nedeniyle başvuranların ortalama %30-40’ ında saptanan ve erkek kısırlığının en sık rastlanan sebebidir. Varikosel semen anomalileri ve testis hasarı yaparak kısırlığa sebep olur.Testislerde ısı artışı ve venöz reflü sonucunda sperm anomalileri oluşmaktadır.

Renk Değiştir