Make an appointment
Make an appointment +90 (546) 446-6340
+90 (546) 446-6340 Aksaray mahallesi küçük Langa caddesi no 30 Peker iş hanı kat 4 daire 12 Fatih/İSTANBUL

İKTİDARSIZLIK VE PROSTATİTTE ESWT(ŞOK DALGA) TEDAVİSİ

İKTİDARSIZLIK VE PROSTATİTTE ESWT(ŞOK DALGA) TEDAVİSİ

İKTİDARSIZLIKTA EDSWT TEDAVİSİ NEDİR?
EDSWT; “Extracorporeal Shock Wave Therapy” sözcüklerinin kısaltmasından oluşan, düşük yoğunluklu şok dalgalarının tedavi amacıyla kullanıldığı “ESWT” yönteminin iktidarsızlık tedavisinde kullanılan şeklidir. Bu tedavi şeklinde amaç, düşük yoğunluklu şok dalgaları kullanarak yeni damar oluşumu sağlayarak, damarların boyutunu artırıp, penise gelen kan akımını artırarak ayrıca penis onarımını artırarak penisin sertleşmesini sağlamaktır.

Şok Dalga Tedavisi ESWT Nedir? ESWT Sertleşme Bozukluğunu Nasıl Tedavi Eder?
ESWT uygulamasının erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisindeki etkinliği ve başarı oranının; hafif ve orta derecedeki ereksiyon problemlerinde %80, ağır dereceli hastalığı olanlarda ise %60’ın üzerinde olarak belirtildiği bilimsel yayınlar vardır.

İktidarsızlık Tedavisinde Şok Dalga Terapisi Nasıl Uygulanır?
İktidarsızlık tanısı koyulan hastaya ESWT uygulamaya karar verildikten sonra, hastalığın derecesine göre seans sayısı ve seans aralıkları belirlenir.
EDSWT Tedavisi Kaç Seans Yapılır?
Genellikle 6 veya 12 seans olarak uygulanabilir. Haftada bir uygulanır.
ESWT (Şok Dalga Tedavisi) Nasıl Yapılıyor?
EDSWT tedavisinde aletin uygulama başlığı penisin 6 farklı bölgesine belirli bir süre tutularak uygulanır. Bir seans ortalama 15-20 dk sürmekte ve seans sonrasında hastalar hemen günlük hayatlarına dönebilmektedir. Ağrı ve sızı ,işlem sırasında olmaz
EDSWT tedavisinin Yan Etkileri Var mıdır?
ESWT tedavisinin bildirilmiş işleme bağlı bir yan etkisi bulunmamaktadır. Hastalar işlem sırasında herhangi bir ağrı veya acı duymazlar. Uygulama sonrasında da peniste herhangi bir ağrı, penis derisinde veya içinde herhangi bir travma, ciltte morarma gibi yan etkiler görülmemektedir. Son derece etkin ve konforlu olan bu tedavi çeşidinin en büyük avantajlarından biri de seanslardan sonra
hastanın günlük yaşantısına dönebilmesidir..
Şok Dalga Tedavisinin diğer tedavi yöntemlerine göre avantajları şunlardır:
Uygulama oldukça kolaydır ve ağrısızdır.
İlaç kullanımı gerekmez.
Yan etkisi yok.
Cerrahi müdahale değildir,bu nedenle anestezi ya da hastanede kalmayı gerektirmez.
Kalp hastalarında bile risk oluşturmayan bir yöntemdir.
Etkisi kalıcıdır.
Sürekli maliyet yoktur. Uygulamanın sürekli tekrarlanması gerekmez.
PEYRONİE VE ESWT
Peyronie hastalığı kısaca sonradan ortaya çıkan penis eğriliği olarak tanımlanabilir.. Peyronie hastalığı da Şok Dalga Tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edilen hastalıklardan biridir. Peyronie hastalığında sonradan oluşan sert bir doku ve bu dokuda Hipoksi denilen yeterli kanlanamama durumu söz konusudur. Bu sebeple Şok Dalga Uygulaması Peyronie tedavisi için geliştirilen farklı bir başlık (Prob) ile ve iktidarsızlık tedavisindekinden farklı bir frekansta yapılır. Uygulanan şok dalgalar ile Peyronie plağında küçülme ya da plağın yok edilmesi, yeterli kanlanma sağlanması ve eğriliğe bağlı gerginliğin azaltılarak Peyronie hastalığından kaynaklı ağrıların ortadan kaldırılması amaçlanır.
KRONİK PROSTATİTTE ESWT
Kronik Prostatit çok değişik klinik formları olan hayat kalitesini bozan ve günlük yaşamı etkileyen, birçok formu bulunan ve sıkça karşımıza çıkan bir hastalıktır. Buna karşın verilen ilaç ve yapılan bazı maniplasyonlara pek de cevap vermeyen, temel olarak kronik pelvik ve tesis ağrısı, ağrılı ejekülasyon ve işeme problemleri ile kendini gösteren bir klinik sendromdur. Kronik Prostatit hastalığında prostat içideki ödem çevre dokularda kas spazmına neden olmaktadır ve dokulara yeterli miktarda kan akımı olmamaktadır. Durum böyle olunca da hasta ağrıdan rahatsız olmaktadır. Son zamanlarda kronik pelvik ağrı veya abakterial kronik prostatiti olanlarda EsWT tedavisi ilginç bir şekilde şikayetlerde azalma yapabildiği gösterilmiştir. İşlem perineden veya suprapubik 4-6 seans önerilmektedir. ESWT yani Şok tedavi bir enerji kaynağından elde edilen dalgaların tıbbi amaçlı kullanılmasıdır. Normalde bu tedasayesinde prostat çevresindeki aşırı kasılmış olan kaslar gevşemektedir. Ayrıca prostat dokusunada dalgalar geldiğinden prostat vi üroloji de daha çok sertleşme probleminde kullanılmaktadır. Ama Kronik Prostatit tedavisinde ağrıyı azaltmak için de kullanılabilmektedir
Şok tedavi sayesinde testislerin altından perine bölgesi denen alandan hastaya şok dalga tedavisi uygulanmaktadır. Bu şok dalga yumuşamaya başlamaktadır.
AŞIRI AKTİF MESANE VE İNTERSTİSYEL SİSTİTTE ESWT
Nedeni tam olarak bilinmeyen ve tedaviyede çok fazla cevap vermeyen karmaşık bir hastalık olan interstisyel sistite mevcut ilaçlarına ek olarak ESWT tedavisi bir umut oluşturmaktadır Özellikle kadın toplumunda daha sık görülen aşırı aktif mesane olgularında(50 yaş altı grupta %10-15), rutin kullanılan ilaçlara ek olarak 4-6 seans ESWT tedavisi ile alınan sonuçlar tek başına ilaçlardan daha etkili olduğu bulunmuştur.
ESWT yapılmaması gereken durumlar
Kanama bozukluğu, Kanserler, hedef alanda büyük damar ve sinir bulunması, kemiği büyüme alanlarına(epifiz, omurilik), kalp pili bölgesine, enfeksiyon alanına ve gebelikte kullanılmamalı.
PENİS KALINLAŞTIRMA VE ESWT
ESWT, yeni damar ve doku oluşumunu sağlayarak ve kan dolaşımını artırarak penisi kalınlaştırmaktadır