Make an appointment
Make an appointment +90 (546) 446-6340
+90 (546) 446-6340 Aksaray mahallesi küçük Langa caddesi no 30 Peker iş hanı kat 4 daire 12 Fatih/İSTANBUL

PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TUR AMELİYATI

PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TUR AMELİYATI

Günümüzde yaşam sürelerinin uzamasına bağlı olarak her geçen gün sayısı artan prostat hastalığı ileri yaştaki erkeklerin büyük bir sorunu haline gelişmiştir. 40’lı yaşlarda hacim olarak büyümeye başlayan prostat, 50’li yaşlardan sonra semptomlar oluşturmaya başlar. Gece idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma ve idrarın ince akması gibi semptomlar görülebilir.
Kapalı prostat operasyonlarında ise en yeni teknik plazmakinetik cihazı ile yapılan operasyonlardır. Eski sistemlerde elektrik enerjisi hastanın tüm vücudunu dolaşarak cildine yapıştırılan plaktan dışarı çıkmak da iken plazmakinetik teknolojisinde elektrik akımı cihazın kesici aparatından dolaşarak vücuda hiç geçmemektedir. Bu sayede KALP PİLİ olan veya KARDİAK ARİTMİ gibi riskleri bulunan hastalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Yine eski sistemlerde elektrik akımının mesaneye zarar vermemesi için kullanılan sıvıya bağlı olarak TUR SENDROMU dediğimiz nadir görülen ancak tehlikeli olabilen bir komplikasyon görülebilmekte iken plazmakinetikte kullanılan normalde damar içine de rahatlıkla verilen izotonik serumlar kullanılmaktadır.
Eski sistemlerde kullanılan solüsyonlar ve tur sendromu riski nedeniyle operasyon süremizi kısa tutmaya çalışmakta iken, plazmakinetikte kullanılan izotonik solüsyonlara sayesinde daha uzun operasyonlar yapabilmek de ve daha büyük prostatları da kapalı olarak operasyon yapmaktayız.
Plazmakinetik ile yapılan operasyonlarda prostatın daha güvenli ve hızlı bir biçimde kesilmesi sağlandığı için ameliyat süresi kısadır. Bu nedenle daha az kanama miktarı ve daha az hastanede kalış süresi avantajı sağlar. Hastalarda, ameliyat sonrası daha az idrar sondası kalır. Plazmakinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku, doku incelemesine gönderilebilir. Lazer ile yapılan ameliyatlarda doku çıkarılmadığı için plazmakinetik tedavi bu açıdan da avantajlıdır.
Hastalığın yarattığı semptomlar ve komplikasyonlara bağlı olarak hastaya medikal veya cerrahi tedavi önerilebilir. Günümüzde cerrahide altın standart tur dediğimiz kapalı yapılan prostat ameliyatlarıdır.
Kapalı prostat ameliyatı, cerrahi tedavinin % 90’lık bölümünü oluşturur.Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen bu yöntemde penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenir. Plazma Kinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye (doku incelemesine) gönderilebilir.
Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirler. Lazer yöntemi ile yapılan tedavilerde doku çıkarılamadığı için patolojik değerlendirme yapılamaz.. Hasta, bir veya iki gün içinde hastaneden taburcu edilir. Sondanın kalma süresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır. Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem Plazma Kinetik’tir. Her türlü prostata uygulanabilir.
Serum fizyolojik ile uygulandığı için, prostatın büyüklüğü engel teşkil etmez.Ameliyat süresi daha kısa ve kanama riski daha azdır. Lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. Bu nedenle kalp ve akciğer sorunu olan hastalarda uygulanabilir.
Plazma Kinetik, bilinen en güvenilir Prostat tedavi yöntemidir.

Plazma Kinetiğin Üstünlükler
- Serum fizyolojik kullanıldığı için ölümcül olan su zehirlenme riski yoktur.
- Çıkan parçalar patolojide incelenir kanser varsa tesbiti ve tedavi imkanı olur.
- Kanama riski minimaldir
- Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar.
- Operasyon süresi daha kısadır.
- Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir.
- Sonda süresi çok kısadır.
- Operasyon sonrası iyileşme daha kısa süre alır.