Make an appointment
Make an appointment +90 (546) 446-6340
+90 (546) 446-6340 Aksaray mahallesi küçük Langa caddesi no 30 Peker iş hanı kat 4 daire 12 Fatih/İSTANBUL

BPH (BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ / BÜYÜMÜŞ PROSTAT VE ESWT ŞOK DALGA TEDAVİSİ

BPH (BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ / BÜYÜMÜŞ PROSTAT VE ESWT ŞOK DALGA TEDAVİSİ

Benign Prostat Hiperplazisi, Benign Prostat Hipertrofisi veya Benign Prostat Obstrüksiyonu olarak bilinen BPH, prostat bezinin büyüdüğü ancak kanserli olmadığı bir durumdur. Erkeklerde en sık görülen prostat sorunudur ve etkilenen erkek sayısı yaşla birlikte giderek artmaktadır.

60 yaşına kadar, erkeklerin %50’sinde bazı BPH / Büyümüş Prostat belirtileri olacaktır. 85 yaşına kadar erkeklerin %90’ında bu durumun belirtileri olacaktır. Prostat büyüdükçe, idrarı mesaneden penise taşıyan tüp olan üretraya baskı yapar ve onu sıkıştırır. Mesane duvarı kalınlaşır. Sonunda, mesane zayıflayabilir ve tamamen boşalma yeteneğini kaybedebilir.
BPH’nin belirtileri nelerdir?
BPH’nin veya Prostat Büyümesinin en yaygın belirtileri şunlardır:
İdrar Yaparken Zorlanma
Sık veya acil idrara çıkma
İdrar Yaparken Ağrı veya Yanma Hissi
İdrardan Sonra damlama
Perine ve/veya Pelvik Bölgede Ağrı
Boşalma ile Ağrı veya Zorluk
İçe Boşalma
BPH TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
Tedavi edilmezse, Büyümüş Prostat / BPH, aşağıdakileri içeren ciddi komplikasyonlara neden olabilir:
Akut İdrar Tutma
Kronik veya Uzun Süreli İdrar Tutma
İdrarda Kan
İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE)
Kalıcı Mesane Hasarı
Kalıcı Böbrek Hasarı
Mesane Taşları
Kısırlık

BÜYÜMÜŞ PROSTAT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

BPH / Büyümüş Prostat tedavisinde baskın yöntemler reçeteli ilaçlar ve ameliyat olmuştur. Genellikle reçete edilen ilaçlar alfa blokerler ve/veya 5-alfa redüktaz inhibitörleridir. Bu ilaçlar bazı hastalarda semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir, ancak rahatlama çoğu zaman geçici ve yetersizdir. Ek olarak, ilaçlar mide bulantısı, baş ağrısı, retrograd boşalma erektil disfonksiyon / iktidarsızlık ve kalıcı görme sorunları gibi uzun bir yan etki listesi ile birlikte gelir.

Ameliyat, reçeteli ilaçlara klasik alternatif olarak kabul edilir ve tıkalı üretrayı açmak için prostat dokusunun kesilmesini, ısıtılmasını ve / veya çıkarılmasını içerir. İdrar sorunlarına yardımcı olmada etkili olsa da, ameliyat ağrılıdır ve enfeksiyon, genel anestezi, ameliyat sonrası kateterizasyon gibi diğer cerrahi risklerin yanı sıra boşalma kaybı, aşırı kanama ve erektil disfonksiyon gibi komplikasyon ve yan etkilerle doludur. ve uzun iyileşme süreleri vardır Neyse ki, prostat büyümesi veya BPH’si olan erkekler için, ilaçların yan etkileri veya cerrahi komplikasyonları olmaksızın invaziv olmayan ve ağrısız etkili bir alternatif tedavi vardır.

Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT), Büyümüş Prostat veya Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) olan erkeklere nasıl yardımcı olabilir?
Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi
İdrarı Kolaylaştırır
İdrar Akış Hızını Artırır
İdrar Yaparken Ağrıyı Azaltır veya Ortadan Kaldırır
Sık İdrara Çıkma İhtiyacını En Aza İndirir
Boşalmayı Kolaylaştırır
Pelvik Ağrıyı Hafifletir veya Dağıtır
Retrograd Boşalmayı Azaltır veya Ortadan Kaldırır

Beş yıl önce, Avrupa’da ESWT ile kronik prostat iltihabı tedavisi araştırılmış ve rapor edilmiştir. Kalıcı pelvik ağrısı olan 27 ila 70 yaşları arasındaki erkek çalışma denekleri, dört hafta boyunca her hafta ESWT tedavisi aldı. Tedavinin kesilmesinden doksan gün sonra, erkeklerin üçte ikisi ağrısızdı ve idrar semptomları yoktu.
Daha bu yıl Çin’de, ESWT’nin etkinliğine ilişkin başka bir çalışmada, BPH’yi tedavi etmek için radyal olarak verilen ESWT’nin sonuçları değerlendirildi ve sonuçları karşılaştırdı. Çalışma deneklerinde BPH ile uyumlu alt üriner sistem sağlık sorunları vardı. Ayrıca tıbbi tedaviye zayıf yanıt öyküsü vardı ve ameliyat için aday değildiler. Her denek, sekiz hafta boyunca haftalık ESWT ile tedavi edildi. Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi-5 kullanılarak Uluslararası Prostat Semptom Skoru ve yaşam kalitesi değerlendirmesi, tedavi öncesi, tedavi ortası ve tedavi sonrası semptomlar izlendi. Çalışma sırasında ve sonrasında, pik idrar akışı ve artık idrar da izlendi.
Çalışmadan üç ay sonra tedavi durdurulduktan sonra da önemli klinik gelişmeler bildirildi. Deneklerin üçte ikisi idrar akış ölçümlerinde iyileşmeler gösterdi. Çalışmanın başında bulunan geçici ağrı birkaç gün sonra geçti. Bu ESWT çalışması, semptomatik BPH’leri için tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastalar için tedavinin etkili, noninvaziv ve güvenli olduğunu öne sürdü. Ayrıca, ameliyat olamayanlar da BPH’yi iyi tolere etti ve önemli iyileşme gösterdi.
Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT), Avrupa’da erektil disfonksiyon / iktidarsızlık dahil olmak üzere çok çeşitli durumların tedavisinde onlarca yıldır kullanılan ve şimdi BPH veya Prostat Büyümesini tedavi etmek için kullanılan klinik olarak kanıtlanmış ve oldukça etkili bir tedavidir.
Büyümüş Prostat için ESWT , FDA onaylı tıbbi cihaz kullanılarak perineye (prostata yakın alan) akustik basınç dalgalarının uygulanmasını içerir.
ESWT, prostatta aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli seviyelerde çalışır:
Yaralı / Fibrotik Prostat Dokusunun Parçalanması
Spastisiteyi Azaltma
Prostat Dokusunun Esnekliğini Geri Kazanma
Dağılan Kireçlenme
Prostat Neovaskülarizasyonu ve Revaskülasyonu
Prostata Normal Kan Akışını Geri Getirme
Artan Nitrik Oksit (NO)
Enflamasyonu Azaltma
Prostat için Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi güvenlidir, minimal invazivdir ve ağrıyı hafifletmenin yanı sıra idrara çıkma ve boşalma sorunlarını kolaylaştırabilir veya ortadan kaldırabilir.
Hastaların şiddetine bağlı olarak 8 ila 20 şok dalgası tedavisi seansı almaları önerilir.Tedavi sırasında prob apışarasına konarak tedavi gerçekleştirilir. Tedavi seansları sadece 10-15 dakika uzunluğundadır ve genellikle haftada bir kez verilir.